Trembling the centers Habitación Residency

28.01.2022 – 20.03.2022, Residencies

Centro Huarte, Navarre

Held at: Centro Huarte

Artist(s): Amalia Ruiz-Larrea Fernández / Eva Garrido del Saz / Selva

Residency

A body trembles, and it moves us. Maybe if we learn not to stop it, but to lean against it discovering a new movement, then all bodies could tremble together. There won´t be anymore one way of doing so. We want to find ways of supporting each other through practice, through trying, through imitating, with each other, inviting others, embracing others, moving from our inner self, reaching the furthest we can, and back again. We want to live with the tremble, we want to be strong while trembling together.

Every day we experience tremors that we suffer as humans, as precarious workers, as beings who love other beings, as bodies that react to the cold of winter. The tremor appears in the very center of who we are and becomes evident in what we do, in our voice, in our hands, in the being out of our will.

In order to understand or test this tremor we propose a weekly everydayness. A space that always exists as long as we are there, regular and safe, a space where we can always come back. Every week, the day we decide, we will spend it putting the body and asking ourselves how to be together with all those who can and want to join us. A weekly, collective and performative practice so that questions can become actions, to move uncertainty, to make it tremble.

PUBLIC SESSIONS

To develop the project, nine sessions open to the general public are planned to tremble with us. To register for the sessions, write an email to coordinacion@centrohuarte.es

Session 1: walking | January 28, 11h Let's start walking. On January 28th begins our residence Trembling the centerss and we propose that you accompany us on the journey, walking from our home in Pamplona to the Huarte Center. We want to approach from our body, touring what surrounds us, to the body of the institution. See how it looks, how it is reflected in its surroundings, how it trembles, how it resonates and how to access so that we can all enter. A way to introduce ourselves to the place, to arrive walking the first tremor.
Session 2: limbs
Session 3: bum
Session 4: desire
Session 5: belly
Session 6: air
Session 7: throat
Session 8: seelisten
Session 9: explosion (party)

Bio
We are Eva Garrido del Saz and Amalia Ruiz-Larrea Fernández. Through different projects, we’ve spent quite some time highlighting other educational activities such as walking, getting lost, wasting time together, being queer, all of which meander between art and education and take shape in workshops, performance are pieces, writing processes and publications. We have collaborated with different institutions such as the Education Department of the Ca2m and this year we are developing our research between Matadero and the Contemporary Art Centre of Huarte.

 
 1. Basque
 2. Spanish

Habitación Zentroak dardarka jarri egoitza

28.01.2022 – 20.03.2022, Egoitzak

Centro Huarte, Nafarroa

Kokapena: Centro Huarte

Artista(k): Amalia Ruiz-Larrea / Eva Garrido del Saz / Selva

Egoitza

Gorputz batek dar-dar egiten du, eta mugitu egiten gaitu. Agian, ez gelditzen ikasten badugu, baizik eta berarengan sostengatzen, eta hortik mugimendu berri bat aurkitzen, orduan gorputz guztiak batera dar-dar egingo dugu, eta horretarako ez da modu bakar bat egongo. Egitearen bidez emango diren sostengatzeko moduak bilatu nahi ditugu, probatzeko, saiatzeko, imitatzeko, laguntzeko, gonbidatzeko, hartzeko moduen bidez, oso barrutik oso kanpora eta alderantziz mugituz, dardararekin bizitzeko, gure dardaratik indartsu bihurtzeko.

Egunero dardarak esperimentatzen ditugu: izaki bezala, langile prekario, beste izaki batzuk maite dituzten izaki edo neguko hotzaren aurrean erreakzionatzen duten gorputz bezala. Dardara bat denaren erdian bertan agertzen da, eta nabarmena da egiten duzun horretan, ahotsean, eskuetan, zure borondatetik kanpo egotean.

Dardara hori ulertzeko edo frogatzeko, asteroko egunerokotasuna proposatzen dugu, han gauden bitartean beti egongo den espazioa, erregularra eta segurua, beti itzuli ahal izateko espazioa. Astero, erabakitzen dugun egunean, gorputza jartzen pasatuko dugu, eta elkarrekin nola egon nahi duten galdetzen. Asteroko praktika kolektibo eta performatiboa, galderak ekintza bihurtu ahal izateko, ziurgabetasuna mugitzeko, dardarka jartzeko.

DARDARA SAIOAK

Proiektua garatzeko, publiko orokorrari eta gurekin dardara egin nahi duten kolektiboei irekitako bederatzi saio proposatzen dira. Saioetan izena emateko, idatzi e-maila coordinacion@centrohuarte.es helbidera

 1. saioa: ibili | urtarrilak 28, 11tan. Has gaitezen oinez. Urtarrilaren 28an hasten da “Zentroak dardarka jarri” gure
  egoitza, eta ibilbidean laguntzea proposatzen dizuegu, Iruñeko gure etxetik Uharte Zentroraino paseatuz. Gure gorputzetik, inguruan duguna zeharkatuz, erakundearen gorputzera hurbildu nahi dugu. Ikusi nahi duguna da; nola ikusten den, nola islatzen den bere inguruan, nola egiten duen dardara, nola egiten duen durundi eta nola sartzen den denok sartu ahal izateko moduan. Bertara joateko modu bat, lehen dardarizoa pasiatuz iristeko modua.
 2. saioa: gorputz-adarrak
 3. saioa: ipurdia
 4. saioa: desira
 5. saioa: tripa
 6. saioa: airea
 7. saioa: eztarria
 8. saioa: ikusientzun
 9. saioa: eztanda (festa)

BIOGRAFIAK

Eva Garrido del Saz eta Amalia Ruiz-Larrea Fernández, hainbat proiekturen bidez, aspalditik ari dira hainbat hezkuntza-forma azpimarratzen, hala nola paseatzea, galtzea, denbora elkarrekin galtzea, cuir egotea, artearen eta hezkuntzaren artean murgiltzea eta tailer, performance, idazketa-prozesu eta argitalpenen itxura hartzea. Hainbat erakunderekin lankidetzan aritu dira, hala nola CA2Mko Hezkuntza Sailarekin, eta oraintxe, Madrileko Matadero eta Uharteko Arte Garaikideko Zentroaren artean garatzen ari dira beraien ikerketa.

Residencia en Habitación: Temblar los centros

28.01.2022 – 20.03.2022, Residencias

Centro Huarte, Navarra

En: Centro Huarte

Artista(s): Amalia Ruiz-Larrea Fernández / Eva Garrido del Saz / Selva

Un cuerpo tiembla, y nos mueve. Quizás si aprendemos a no pararlo, sino a apoyarnos en él, y descubrir desde ese tremor un movimiento nuevo, entonces todos los cuerpos temblaremos juntos, y no habrá una sola manera de hacerlo. Queremos buscar formas de apoyarnos que se den a través del hacer, del probar, del intentar, del imitar, del acompañar, del invitar, del acoger, moviéndonos desde muy dentro hasta muy fuera y al revés, para convivir con el temblor, para hacernos fuertes desde nuestro temblor.

A diario experimentamos temblores que sufrimos como humanos, como trabajadoras precarias, como seres que aman a otros seres, como cuerpos que reaccionan al frío del invierno. El temblor aparece en el centro mismo de lo que una es y se hace evidente en lo que haces, en la voz, en las manos, en ese estar fuera de tu voluntad.

Para entender o probar este temblor proponemos una cotidianeidad semanal, un espacio que siempre exista mientras estemos allí, regular y seguro, un espacio donde siempre poder volver. Cada semana, el día que decidamos, lo pasaremos poniendo el cuerpo y preguntándonos cómo estar juntas con todas las que puedan y quieran unirse. Una práctica semanal, colectiva y performativa para que las preguntas puedan volverse acciones, para mover la incertidumbre, hacerla temblar.

SESIONES PÚBLICAS

Para desarrollar el proyecto se plantean nueve sesiones abiertas al público general y colectivos que quieran temblar con nosotras. Para inscribirse a las sesiones escribir un email a coordinacion@centrohuarte.es

Sesión 1: caminar | 28 de enero, 11h Comencemos caminando. El 28 de enero empieza nuestra residencia Temblar los Centros y os proponemos que nos acompañéis en el recorrido, paseando desde nuestra casa en Pamplona hasta el Centro Huarte. Queremos acercarnos desde nuestro cuerpo, recorriendo lo que rodea, al cuerpo de la institución. Ver cómo se ve, cómo se refleja en su alrededor, cómo tiembla, cómo resuena y cómo acceder de forma que todas podamos entrar. Una manera de presentarnos al lugar, de llegar paseando el primer temblor.

Sesión 2: extremidades
Sesión 3: culo
Sesión 4: deseo
Sesión 5: tripa
Sesión 6: aire
Sesión 7: garganta
Sesión 8: veroir
Sesión 9: estallido (fiesta)

BIOGRAFÍAS

Eva Garrido del Saz y Amalia Ruiz-Larrea Fernández, a través de diferentes proyectos llevan tiempo poniendo énfasis en formas educativas como el pasear, el perderse, el perder el tiempo juntas, el estar cuir, que deambula entre el arte y la educación y toman forma de talleres, performances, procesos de escritura y publicaciones. Han colaborado con diferentes instituciones como el Departamento de Educación del CA2M y en este período su investigación se desarrolla entre Matadero Madrid y el Centro de Arte Contemporáneo de Huarte.