1. English
  2. Basque
  3. Spanish

Huarte Center residencies: fanzines

28.04.2022, Centro Huarte, Navarre

Published by: Centro Huarte

Designed by: Marisa Mantxola

 

The two residencies that the Huarte Center has developed within the program Who Cares? under the titles Compost-ables and Temblar los Centros (Trembling the centers) show part of the process in two fanzines.

Fanzine 27: Compost-ables collects a series of images of the workshops that Adriana Tamargo and Guillermo Escribano (META-collective) held at the Huarte Center, as well as the organic sculptures they developed. The publication also includes a brief text by Aimar Arriola (who mentored the residency) entitled Cuatro notas sobre el acompañamiento de una práctica (Four notes on the accompaniment of a practice).

Fanzine 29: Temblar los Centros invites us to enter into the practices that Amalia Ruiz-Larrea Fernández, Eva Garrido del Saz and Selva developed during two months in which they put the tremor in the Center. In the fanzine images of their diary of the process are shown, as well as a suggestive text which invites us to tremble.

Uharte Zentroen egoitzak: fanzineak

28.04.2022, Centro Huarte, Nafarroa

Argitalpena: Uharte Zentroa

Diseinua: Marisa Mantxola

 

Uharte Zentroak Who Cares? programaren barruan, Compost-ables eta Zentroak dardarka jarri izenburupean, garatu dituen bi egoitzen fanzineek prozesuaren zati bat erakusten dute.

Fanzine 27: Compost-ables Adriana Tamargok eta Guillermo Escribanok (META-kolektiboa) Uharte Zentroan egin zituzten tailerretako irudi batzuk biltzen ditu, baita garatu zituzten eskultura organikoenak ere. Gainera, publikazioak Aimar Arriolaren (egoitzaren jarraipenaren arduraduna) testu labur bat ere badu, Cuatro notas sobre el acompañamiento de una práctica (Praktika baten akonpainamenduari buruzko lau ohar) izenburupean.

Fanzine 29: Zentroak dardarka jarri Amalia Ruiz-Larrea Fernándezek, Eva Garrido del Sazek eta Selvak bi hilabetetan zehar Zentroan dardarka jarri zuten praktiketara murgiltzera gonbidatzen gaitu. Fanzinean, prozesuaren egunerokoaren irudiak ikus daitezke, baita dardarka jartzera gonbidatzen gaituen testu iradokitzaile bat ere.

Residencias Centro Huarte: fanzines

28.04.2022, Centro Huarte, Navarra

Publicado por: Centro Huarte

Diseño: Marisa Mantxola

 

Las dos residencias que el Centro Huarte ha desarrollado dentro del programa Who Cares? bajo los títulos Compost-ables y Temblar los Centros muestran parte del proceso realizado en sendos fanzines.

Fanzine 27: Compost-ables recoge una serie de imágenes de los talleres que Adriana Tamargo y Guillermo Escribano (META-colectivo) realizaron en el Centro Huarte, así como de las esculturas orgánicas que desarrollaron. Además, les acompaña un breve texto de Aimar Arriola (encargado del acompañamiento a la residencia) que lleva como título Cuatro notas sobre el acompañamiento de una práctica.

Fanzine 29: Temblar los Centros nos invita a adentrarnos en las prácticas que Amalia Ruiz-Larrea Fernández, Eva Garrido del Saz y Selva desarrollaron a lo largo de dos meses en los que pusieron el temblor en el Centro. En el fanzine se pueden ver imágenes de su diario del proceso, así como un sugerente texto que nos invita a temblar.